top of page

Know your numbers

Knowyn kompletterar ditt journalsystem och ger dig en helhetsbild över din verksamhet

Så fungerar Knowyn

nyckeltal.jpg

Olika skräddarsydda nyckeltal för tandvårdsbranschen presenteras och visar utfall  för vald tidsperiod; välj fritt från enskild dag, månad, år eller valfri period. Grafiskt visas historiska data och jämförelse med samma tidsperiod 12 månader tidigare men även mot budget

Testimonials
How it works

Knowyn är ett komplement till ditt journalsystem. Det är framtaget med viljan att ge dig en bättre möjlighet att fatta faktabaserade beslut över din verksamhet och en möjlighet att följa hur din verksamhet presterar på dagligbasis. 

Knowyn möjliggör för dig att följa både finansiella och odontologiska nyckeltal varje dag utan att vara uppkopplad emot journalsystemet såväl på koncern som behandlarnivå. Du kan följa debiteringar, enskilda åtgärdskoder, besök och på så sätt öka din kvalitetssäkring på ett helt unikt sätt.

Knowyn är bryggan för att du skall kunna följa din verksamhet oavsett hur många geografiska platser du är etablerad på, knowyn ger dig en överblick över helheten. Du kan följa en röd tråd från koncern till enskild behandlare. Vi läser in data helt anonymiserad och enligt gängse regler för GDPR. Detta sker med en unik mjukvara som läser av data ur ditt journalsystem och presenterar den på ett lättförståeligt och logiskt sätt.

Utöver relevanta nyckeltal finns det inbyggda verktyg kring uppföljning på patientnivå för att kunna ge dom vård innan högkostnadsskydd går ut eller veta vem som fått kostnadsförslag som inte följts upp

Vi har som team stor erfarenhet kring att jobba med drift och effektivisering inom små och stora tandvårdskliniker liksom sjukvård 

Vi erbjuder workshops för t.ex. hur du bygger ett framgångsrikt team, optimerar drift, kvalitetssäkrar alla delar av din verksamhet.+46(0)70 23 24 822 
Magnus@knowyn.se
Request demo

Boka Demo

Tack för ditt meddelande!

Utveckla din verksamhet

Kontakta gärna oss för mer information!

bottom of page